Search Engine Optimization (SEO) je proces poboljšanja vidljivosti web sajta ili pojedinačnih web strana u pretraživačima putem "prirodnih" tj. neplaćenih rezultata pretrage. Uopšteno govoreći, web sajt se češće pojavljuje u rezultatima pretrage ili na boljoj poziciji i dobija više posetilaca od korisnika pretraživača.


SEO optimizacija web sajta uključuje mnoge aspekte da bi se povećala relevantnost za određene ključne reči i da ukloni prepreke za dobro indeksiranje web sajta kod pretraživača.


Search Engine Optimization može da bude samostalni angažman ili deo šire marketinške kampanje.

Efikasno Search Engine Optimization rešenje, kod postojećih web sajtova, može zahtevati mnoge izmene kako na web sajtu tako i u sadržaju pojedinačnih strana web sajta.

Search Engine Optimization taktike mogu biti uključene već tokom izrade web dizajna i web sajta.

Kontakt