Pokrenite vaš posao na Internetu. Da li je lako i jednostavno? Nije. Da li je malo ulaganje u pokretanje takvog posla? Nije. Ali ako sada to ne uradite, neko drugi će zauzeti vaše mesto!


Jednostavnost upotrebe, samostalnost u ažuriranju i kvalitetna obuka koja to omogućuje osnovne su karakteristike poslovnih rešenja koja nudimo.

Jednostavnije aplikacije za poslovna rešenja su otvorenog koda (open source) i besplatne su što znatno smanjuje troškove.

Postoje i plaćene aplikacije visokog nivoa kvaliteta i mogućnosti. Šta želite, zavisi od vaših potreba.

Mogućnost integrisanja vaše Internet prodavnice ili vaših Internet usluga sa međunarodnim (deviznim) ili domaćim (dinarskim) sistemom plaćanja.

Predložićemo vam najbolja rešenja za budžet kojim raspolažete. Radimo u skladu s najnovijim tehnologijama i standardima.

Kontakt